MAATREGELEN CORONAVIRUS

Als gevolg van de sterke stijging van het antal coronabesmettingen in ons land, schakelt de kinderopvang vanaf woensdag 14 oktober 2020 over naar code oranje. In code oranje blijven alle kinderen welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Wanneer uw kind afwezig is, zullen er respijtdagen ingezet worden en/of zal u betalen voor een afwezigheidsdag. 
 
Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis. Wij herinneren u aan volgende ziektesymptomen:
 
– (Rectaal gemeten) koorts (38,0°);
– Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden;
– Plotse verandering van stoelgangpatroon met 2 of meer waterige  stoelgangen per dag;
– Braken met bloed of herhaaldelijk braken;
– Plotse huiduitslag of blaasjes.
 
 
 
Gelieve rekening te houden met volgende veiligheidsmaatregelen: 
 
– Slechts uitzondelijk mag u de leefgroepen betreden met een mondmasker. 
– U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen. 
– U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen.
– We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden. U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.
– U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
 
 

Kinderopvanglocatie “De Hummeltjes” heet kinderen welkom vanaf twee maanden tot ze schoolrijp zijn.

 Huisvesting
Haeckstraat 61, 1080 Sint-Jans-Molenbeek